A. HARTRODT (Polska) Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 60

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.hartrodt.pl

Rok powstania: 2003

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 70–201 Szczecin, ul. Wyszyńskiego 14Zobacz na mapie

Województwo: zachodniopomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo A. HARTRODT (POLSKA) Sp. z o.o., działające na rynku od maja 2003 roku, zajmuje się spedycją morską i lotniczą. Firma posiada biura spedycji lotniczej m.in. w Warszawie i Krakowie oraz biura spedycji morskiej w Szczecinie i Gdyni.

Udziałowcy: A. HARTRODT (GMBH&CO) KG – 90,0%, Robert Marszałek – 10,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 27 112 49 812 49 157 40 876
Wynik finansowy
netto
275 669 466 226
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 23 13 3 1
Aktywa razem 6 559 8 556 7 467 9 022
Kapitał własny 296 1 115 1 290 1 546

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej