AERO AT Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 89

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.at-3.com

Rok powstania: 1994

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 39–300 Mielec, ul. COP-u 2Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: AERO AT Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, certyfikacją i wdrożeniem do produkcji niedrogich samolotów szkolno-turystycznych. Firma AERO posiada kompletną linię produkcyjną składającą sie z 15 przyrządów montażowych. Firma posiada certyfikaty na produkcję części i elementów do samolotów, m.in. Certyfikat Typu EASA na trzyłopatowe śmigło aeroelastyczne wykonane z kompozytu węglowego.

Udziałowcy: CAPITAL PARTNERS S.A. – 34,83%, GEWA Sp. z o.o. – 26,67%, Inni – 38,5%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 2 100 6 382 7 425
Wynik finansowy
netto
-200 -586 -383
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 260 170
Aktywa razem 10 145 10 391
Kapitał własny 4 387 1 503

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej