Arkom Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 66

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.arkom.net.pl

Rok powstania: 1990

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 35–101 Rzeszów, ul. Żelazna 5Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Arkom Sp. z o.o. jest firmą handlową, która specjalizuje się w doborze i sprzedaży narzędzi pneumatycznych i elektronarzędzi, maszyn i przyrządów pomiarowych odbiorcom z różnych gałęzi przemysłu, w tym firmom z sektora lotniczego. Klientami przedsiębiorstwa są między innymi takie firmy z sektora lotniczego, jak PZL Mielec czy WSK Rzeszów.

Udziałowcy: Bober Jerzy Ryszard – 74,0%, Grzesik Tamara Łucja – 26,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 10 105 9 930 9 895 5 087
Wynik finansowy
netto
33 57 14 -14
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 57 34 24 8
Aktywa razem 5 108 5 186 4 793 3 950
Kapitał własny 2 170 2 227 2 241 2 227

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Przedsiębiorstwo posiada również duże zdolności w zdobywaniu finansowania swoich innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej