Avia Solutions Group AB

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 74

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.aviasg.com

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 3201 Wilno, ul. Smolensko 10Zobacz na mapie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Avia Solutions Group AB to grupa spółek działających na międzynarodowym rynku lotniczym, zajmujących się m.in.: wynajmem samolotów, lotami czarterowymi, szkoleniem pilotów oraz personelu pokładowego, usługami MRO – obsługą techniczną samolotów oraz badaniem obsługi lądowej i tankowaniem samolotów. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie na Rynku Głównym.

Udziałowcy: Ziemelis Geodiminas – 32,9%, Indeco: Investment and Development UAB – 21,93%, Harberin Enterprises Limited – 17,43%, Inni – 27,74%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 18 756 104 499 233 575
Wynik finansowy
netto
956 -689 4 619
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 71 1 319 2 235
Aktywa razem 30 179 55 941 71 093
Kapitał własny 1 182 811 7 015

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Status przedsiębiorstwa: spółka notowana na GPW

Wróć do tabeli rankingowej