Avio Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: ABACC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 1

Pozycja na Liście 500’2009: 20

www.aviopolska.pl

Rok powstania: 2001

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 43–300 Bielsko-Biała, ul. Grażyńskiego 141Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Avio Polska Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej grupy przemysłowej AVIO będącej liderem w branży lotniczej. Przedsiębiorstwo koncentruje się na działalności produkcyjnej i działalności badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Podstawowymi produktami przedsiębiorstwa są łopatki rotorów turbin niskiego ciśnienia dla silników lotniczych takich światowych koncernów, jak General Electric: GEnx-2B, GE90–115K, CFM56, T700 czy Pratt&Whitney: PW308.

Udziałowcy: AVIO Holding S.p.A. – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 40 008 60 052 79 705 105 605 166 444 157 954
Wynik finansowy
netto
8 945 7 254 -986 10 755 7 607 10 557
Koszty zakończonych prac rozwojowych 4 937
Wartości niematerialne i prawne 105 715 1 109 4 694 2 041 5 414
Aktywa razem 46 373 64 638 72 783 111 437 141 989 146 469
Kapitał własny 17 586 24 840 23 854 34 609 42 216 52 773

Opis działalności innowacyjnej: Przedsiębiorstwo Avio Polska jest obecnie jedną z najbardziej innowacyjnych firm w Polsce. Firma regularnie zajmuje bardzo wysokie miejsca na Liście 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce tworzonej przez Sieć Naukową MSN INE PAN. W ostatniej edycji badania firma zajęła na Liście 500’2009 bardzo wysoką 20. pozycję. Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się najwyższym poziomem innowacyjności rynkowej oraz bardzo wysokim poziomem innowacyjności procesowej. Na najwyższym poziomie oceniane są nakłady i struktura działalności innowacyjnej, w tym nakłady na badania i rozwój (w 2009 r. nakłady spółki wyniosły ponad 16,8 mln zł). Na wysokim poziomie oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do patentowania swoich rozwiązań oraz zdolności zdobywania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to ABACC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej