Aviomechanika Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 81

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.aviomechanika.pl

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 43–340 Kozy koło Bielska-Białej, ul. Wyzwolenia 550AZobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Aviomechanika oferuje przedsiębiorstwom z branży lotniczej produkcję wysokiej jakości części i elementów lotniczych. Firma stara się pozycjonować na rynku w zakresie produkcji dla lotnictwa oraz partycypować w projektach produkcyjnych dla producentów samolotów jako poddostawca. Przedsiębiorstwo działa w oparciu o system zarządzania jakością zgodny ze standardem AS 9100.

Udziałowcy: ANGA Uszczelniacze Mechaniczne Sp. z o.o. – 53,81%, ANGA Serwis Sp. z o.o. – 37,92%, Inni – 8,27%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 3 099 3 044
Wynik finansowy
netto
193
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 21 18
Aktywa razem 1 243 1 535
Kapitał własny 914 1 107

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NCNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej