B&M OPTIK Sp. z.o.o.

Ocena w systemie 5A: NNNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 88

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.bmo.pl

Rok powstania: 1997

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 36–062 Zaczernie, ul. Zaczernie 798Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: B&M OPTIK Sp. z o.o. jest czołowym producentem szkieł i soczewek optycznych dla przemysłu. Firma posiada własny nowoczesny park maszynowy. Od 2002 roku firma posiada certyfikat jakości ISO 9001, a od 2005 roku jest członkiem Doliny Lotniczej. Głównym udziałowcem jest niemiecka firma optyczna B&M Optik GmbH.

Udziałowcy: Sołtys Sławomir Piotr – 20,0%, Inni – 80,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 4 364 3 853 5 317 6 748 3 173
Wynik finansowy
netto
918 1 140 -221
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 13 3
Aktywa razem 4 529 5 613 6 065
Kapitał własny 3 486 4 625 4 404

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną zdolności zdobywania finansowania innowacyjnych projektów ze środków europejskich. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NNNNB.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej