BorgWarner Turbo Systems Poland Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 91

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.borgwarner.com

Rok powstania: 1991

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 36–002 Jasionka, ul. Jasionka 950Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: BorgWarner Turbo Systems Poland Sp. z o.o. jest częścią globalnego lidera produkującego turbosprężarki oraz komponenty układów doprowadzania powietrza i redukcji substancji szkodliwych w pojazdach osobowych i użytkowych.

Udziałowcy: BorgWarner Turbo Systems Worldwide GMBH – 99,5%, BorgWarner Germany GMBH – 0,5%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 104 059
Wynik finansowy
netto
9 521
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 136
Aktywa razem 87 331
Kapitał własny 61 865

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NCNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej