CARGOFORTE Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 87

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.cargoforte.pl

Rok powstania: 1994

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 02–238 Warszawa, ul. Modularna 17Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo CARGOFORTE Sp. z o.o. zajmuje się spedycją lotniczą, morską i samochodową. Firma jest częścią globalnego koncernu UTi Worldwide Company. Przedsiębiorstwo świadczy dodatkowo usługi magazynowania, spedycję drobnicową oraz dystrybucję paczek i palet. Cargoforte zatrudnia obecnie około 230 pracowników w pięciu oddziałach w całej Polsce. Posiada 24 900 m2 powierzchni magazynowych na terenie całego kraju oraz własne składy i magazyny celne. Firma wdrożyła system zarządzania jakością wg norm PN-EN ISO 9001–2001.

Udziałowcy: UTI (NETHERLANDS) HOLDINGS B.V. (Irlandia) – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 109 257 101 805 94 847 152 293 152 646 93 542
Wynik finansowy
netto
2 012 708 607 1 344 2 654 -6 023
Koszty zakończonych prac rozwojowych 304
Wartości niematerialne i prawne 11 063 371 281
Aktywa razem 27 426 27 918 31 569 40 258 37 301 32 497
Kapitał własny 4 023 4 531 4 925 3 750 6 404 381

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną zdolności zdobywania finansowania innowacyjnych projektów ze środków europejskich. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Wróć do tabeli rankingowej