Czeskie Linie Lotnicze AS Oddział w Polsce

Czech Airlines AS Branch in Poland

Ocena w systemie 5A: NBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 55

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.czechairlines.com

Rok powstania: 2000

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 02–025 Warszawa, ul. Zawiszy 1Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Czeskie Linie Lotnicze AS Oddział w Polsce jest częścią czeskiego przewoźnika Česke Aerolinie (Czech Airlines Company). Firma prócz zwykłych przelotów pasażerskich oferuje przewozy czarterowe dla biur podróży, świadczy usługi przewozu towarów i ładunków. Działania firmy obejmują także obsługę naziemną pasażerów, obsługę techniczną, szkolenie załóg, catering na pokładach samolotów, bezcłową sprzedaż na lotniskach i podczas lotu.

Udziałowcy: Inwestorzy zagraniczni – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 26 085 31 305 42 052 40 572
Wynik finansowy
netto
24 210 29 532 39 471 38 751
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 24 698 29 613 39 719 38 873
Kapitał własny 21 647 29 532 39 471 38 751

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej