DSV Air&Sea Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 78

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.dsv.com

Rok powstania: 2000

Adres: 05–850 Ożarów Mazowiecki, Ołtarzew, ul. Południowa 2Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo DSV Air&Sea jest częścią globalnej Grupy DSV zajmującej się spedycją morską i lotniczą, spedycją drogową (DSV Road) oraz logistyką magazynową (m.in. DSV Solutions). Firma DSV Air&Sea w ramach prowadzonej działalności spedycyjnej świadczy przesyłki lotnicze typu cargo oraz przesyłki niebezpieczne (DGR), przesyłki kurierskie, morskie przesyłki kontenerowe (FCL) i drobnicowe (LCL), przesyłki ponadgabarytowe i typu door-to-door. Ponadto przedsiębiorstwo oferuje ubezpieczenia w ramach świadczonych usług spedycyjnych oraz kompleksową obsługę celną.

Udziałowcy: DSV Air&Sea Holding AS – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 4 843 65 469 48 618 53 651
Wynik finansowy
netto
19 610 673 -930
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 2 320 11 726 20 793 16 527
Kapitał własny 738 1 347 1 723 121

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej