DTA Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 51

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.dta.com.pl

Rok powstania: 1991

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 52–319 Kąty Wrocławskie, ul. Karmelkowa 29Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo DTA z małej wrocławskiej agencji celnej rozwinęło się w ogólnopolską organizację świadczącą kompleksowe usługi logistyczne. W ramach współpracy z eksporterami i importerami firma świadczy pełną obsługę celną, usługi międzynarodowej spedycji drogowej, obsługę portową i lotniskową, magazynowanie oraz dystrybucję towarów.

Udziałowcy: Talar Anna Barbara – 91,0%, Inni – 9,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 22 316 8 904 10 744 12 514 19 315
Wynik finansowy
netto
858 311 207
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 4 781 4 910 4 387
Kapitał własny 2 350 2 316 2 227

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej