E&K Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: NNBNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 48

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.eik.pl

Rok powstania: 1993

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 20–080 Lublin ul. Radziwiłłowska 5Zobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: agenci obsługi naziemnej

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo jest jednym z brokerów lotniczych działającym na rynku Europy Wschodniej. Zapewnia szeroki zakres usług związanych z transportem lotniczym. Organizuje loty czarterowe cargo i pasażerskie na zlecenie, wynajmuje i sprzedaje samoloty oraz części zamienne. Wykonuje usługi metodą obróbki skrawaniem oraz usługi ślusarskie.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 1 113 287 248
Wynik finansowy
netto
390 -298 -88
Koszty zakończonych prac rozwojowych 553 553 553
Wartości niematerialne i prawne 553 553 553
Aktywa razem 3 872 3 917 4 514
Kapitał własny 544 68 -21

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną nakładów na działalność innowacyjną. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NNBNN.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej