EADS PZL-Warszawa Okęcie S.A.

Ocena w systemie 5A: BNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 36

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.pzl.eads.net

Rok powstania: 1928

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 00–971 Warszawa, ul. Krakowska 110Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: EADS PZL jest częścią światowego koncernu lotniczego EADS, globalnego inwestora w badania i rozwój. Przedsiębiorstwo jest producentem samolotów (obecnie w zakładach firmy produkowany jest samolot Orlik) oraz części do samolotów. EADS PZL-Warszawa świadczy usługi projektowe w ramach własnego Biura Projektowego oraz usługi remontowo-naprawcze własnych konstrukcji.

Udziałowcy: EADS N.V. – 77,0%, Inni – 23,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 70 596 72 293 56 442 72 291 62 528 75 614
Wynik finansowy
netto
7 461 1 239 -21 636 -748 -14 694 -650
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 2 573 1 148 65
Aktywa razem 101 053 91 528 149 975 144 242 136 920 133 357
Kapitał własny -21 219 -19 980 37 436 27 290 12 596 11 946

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BNNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna

Wróć do tabeli rankingowej