EC Engineering Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 54

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.ec-engineering.pl

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 31–476 Kraków, ul. Lublańska 34Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: działalność badawcza

Opis działalności przedsiębiorstwa: EC Engineering Sp. z o.o. jest jednym z najlepiej rozwijających się biur projektowych w Polsce, posiadającym status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Firma specjalizuje się w projektowaniu pojazdów szynowych, w tym ciężkich lokomotyw towarowych, elektrycznych i spalinowych, super szybkich pociągów, autobusów szynowych, kolejek i wagonów metra, elektrycznych zespołów trakcyjnych. Firma świadczy usługi projektowe również dla innych przemysłów, m.in. dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i lotniczego.

Udziałowcy: ENERGOCONTROL Sp. z o.o. – 75,0%, Ireneusz Łuczak – 25,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 4 217 5 939 7 335 7 239
Wynik finansowy
netto
252 401 431
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 135 500 261
Aktywa razem 975 2 862 2 401
Kapitał własny 429 964 1 595

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej