EL-Automatyka

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 92

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.el-automatyka.pl

Rok powstania: 1992

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 35–109 Rzeszów, ul. Handlowa 3Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest produkcja maszyn i urządzeń specjalnego przeznaczenia. Firma zajmuje się również produkcją i projektowaniem układów sterowania stacji wodociągowych i przepompowni. Klientami spółki są takie przedsiębiorstwa, jak Goodrich Krosno, Snecma Polska, Delphi, Fedralal Mogul, Tamel. Od lutego 2004 El-Automatyka jest dystrybutorem firmy EIectronics Inc., w tym elementów sterowania urządzeń do umacniania powierzchniowego oraz przyrządów i materiałów do pomiaru intensywności (Almen Gages, Almen Strips).

Udziałowcy: Antoni Kłusek, Wojciech Daraż – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej