EUROLOT S.A.

Ocena w systemie 5A: BCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 40

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.eurolot.com.pl

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 00–906 Warszawa, ul. 17 Stycznia 39Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Eurolot S.A. jest operatorem świadczącym tanie usługi przewozowe między najważniejszymi portami regionalnymi w Polsce. Firma obsługuje również porty zagraniczne, pełniąc funkcje dowozowe do połączeń zagranicznych dla Polskich Linii Lotniczych LOT. Przewoźnik dysponuje własną flotą składającą się z turbośmigłowców krótkiego zasięgu (ok. 27 tys. lotów rocznie, przewożąc blisko milion pasażerów), a także większych maszyn średniego zasięgu typu Embraer 175. Eurolot S.A. posiada własny Ośrodek Szkolenia Lotniczego, który kształci kadrę lotniczą z Polski i Europy. Przedsiębiorstwo organizuje również przeloty czarterowe na trasach krajowych i zagranicznych.

Udziałowcy: Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 124 739 134 842 126 053 120 351 123 517 126 350
Wynik finansowy
netto
5 000 14 243 4 823 3 917 -5 995 1 419
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 482 772 730
Aktywa razem 239 127 251 959 242 594 246 691 251 630 511 274
Kapitał własny 167 691 162 691 172 515 176 432 170 437 432 030

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i wysoką oceną innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej