Eurotech Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CBCNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 5

Pozycja na Liście 500’2009: 153

www.eurotech.com.pl

Rok powstania: 2001

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 39–300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 3Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo EUROTECH Sp. z o.o. dostarcza zaawansowane technologicznie urządzenia i części zamienne dla przemysłu, projektuje i produkuje wyspecjalizowane urządzenia i systemy, w tym m.in. powietrzne platformy bezzałogowe (UAV), cyfrowe systemy sterowania i rejestracji, urządzenia i wyposażenie dla górnictwa naftowego. Firma działa na terenie specjalnej Strefy Ekonomicznej – Euro Park Mielec oraz jest członkiem stowarzyszenia przedsiębiorców SGPPL Dolina Lotnicza. Firma jest również inwestorem w badania i rozwój, w 2008 r. zajęła 97. pozycję w rankingu inwestorów w badania i rozwój prowadzonym przez MSN/INE PAN, zaś w 2009 r. 468. pozycję.

Udziałowcy: Janusz Michalcewicz – 90,0%, Tomasz Cieśla – 10,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 9 163 10 724 9 896 17 462
Wynik finansowy
netto
943 953 585 672
Koszty zakończonych prac rozwojowych 68 62
Wartości niematerialne i prawne 17 5 80 165
Aktywa razem 3 337 5 483 15 422 7 582
Kapitał własny 1 786 2 328 2 394 3 213

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Na wysokim poziomie oceniane są nakłady na działalność innowacyjną oraz zdolności przedsiębiorstwa do zdobywania finansowania innowacyjnych projektów ze środków europejskich. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CBCNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój.

Wróć do tabeli rankingowej