EXIN Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 16

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.exin.pl

Rok powstania: 1991

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 20–111 Lublin, ul. Rynek 18Zobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo EXIN Sp. z o.o. jest przewoźnikiem lotniczym specjalizującym się w transporcie towarów (rocznie ponad 7,5 tys. ton ładunków), przesyłek kurierskich (m.in. dla takich firm, jak: DHL, TNT, Poczta Szwedzka), nieregularnych lotów czarterowych. Firma posiada uprawnienia do przewozu lotniczego ładunków niebezpiecznych. Ważną cechą przedsiębiorstwa jest elastyczność prowadzonych działań i świadczonych usług. Firma uczestniczyła w gaszeniu pożarów płonących lasów Portugalii, brała udział w obsłudze transportowej uczestników rajdu Granada-Dakar w Afryce, realizuje usługi dźwigowe czy loty widowiskowe dla klientów. Przedsiębiorstwo świadczy usługi na wielu modelach statków powietrznych, posiada również własną flotę samolotów An-26.

Udziałowcy: Edward Kuraszewicz – 33,33%, Ewa Krasuska – 30,95%, Paweł Swatowski – 21,43%, Karolina Swatowska – 11,9%, Inni – 2,38%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 27 729 23 293 34 483 30 467 30 318 37 197
Wynik finansowy
netto
3 285 1 704 2 757 788 603 3 408
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 12 057 11 830 13 140 11 455 11 315 14 272
Kapitał własny 10 683 9 602 11 168 10 027 10 079 12 883

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej