Fin Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 52

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.finzoo.com.pl

Rok powstania: 2004

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 36–100 Kolbuszowa, ul. Handlowa 2aZobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo FIN Sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach dla przemysłu lotniczego i zbrojeniowego, eksportuje i importuje trudnodostępne towary i materiały. Dostarcza materiały i części zamienne do krajowych zakładów produkcyjnych i remontowych. Ściśle współpracuje w zakresie dostaw części, technologii i materiałów z zagranicznymi producentami techniki lotniczej, pancernej oraz zakładami remontowymi. FIN Sp. z o.o. posiada wszystkie niezbędne pozwolenia i koncesje na obrót towarami specjalnymi. W firmie funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny ze standardami AS/EN 9120 i EN ISO 9001 w zakresie Handlu i konserwacji wyrobów dla przemysłu lotniczego.

Udziałowcy: Kazimierz Fryc – 45,0%, Stanisław Janusz Nowak – 45,0%, Inni – 10,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 13 569 16 365 14 595 16 761 25 625
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BNNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej