GDN Airport Services Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 18

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.gdnas.pl

Rok powstania: 1995

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 80–298 Gdańsk, ul. Słowackiego 206Zobacz na mapie

Województwo: pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: agenci obsługi naziemnej

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo jest agentem handlingowym świadczącym kompleksową obsługę naziemną samolotów, pasażerów, bagażu i ładunków w Porcie Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy. Firma obsługuje samoloty przewoźników tradycyjnych, niskokosztowych czarterowych oraz z zakresu lotnictwa biznesowego.

Udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 13 214 18 119 22 492 24 475 26 102
Wynik finansowy
netto
1 664 3 215 3 526 1 346 2 529
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 12 876 15 860 20 418 21 795
Kapitał własny 7 357 10 561 11 378 13 907

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej