Goodrich Krosno Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CBNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 10

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.goodrich.com

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 38–400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 6aZobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółka Goodrich Krosno jest częścią globalnego koncernu Goodrich Corporation dostawcy systemów i usług dla przemysłu lotniczego i obronnego. Goodrich Krosno jest producentem i wykonawcą podzespołów podwozi dla samolotów cywilnych i wojskowych (m.in. dla takich firm, jak Boeing, Gulfsteam, Bombardier, Lockheed Martin, Airbus). Firma posiada wymagane w branży certyfikaty, tj. ISO, AS 9000:100, a także certyfikacje NADCAP dla procesów specjalnych. Każdego roku Goodrich Krosno wdraża nowe projekty oraz technologie pozwalające na zapewnienie najwyższej jakości wyrobów.

Udziałowcy: GOODRICH AEROSPACE CANADA LTD – 100.0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 49 140 56 336 71 018 70 176 75 578 153 194
Wynik finansowy
netto
3 636 6 888 7 016 3 150 2 501 19 484
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 393 173 300 219
Aktywa razem 69 953 82 904 89 875 109 551 115 041 123 266
Kapitał własny 59 779 60 710 75 333 89 766 65 453 92 777

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i bardzo wysoką oceną poziomu innowacji procesowej oraz wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacji projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CBNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej