Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze GTL S.A.

Upper Silesian Aviation Group

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 56

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.gtl.com.pl

Rok powstania: 1991

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 40–161 Katowice, Al. Korfantego 38Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze GTL S.A. jest podmiotem zarządzającym Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (MPL Katowice). Podstawowym celem firmy jest rozbudowa infrastruktur MPL Katowice oraz najwyższy standard świadczonych usług. W ramach spółki działają liczne podmioty zależne świadczące kompleksową obsługę płytową samolotów, załóg, pasażerów i towarów (GTL LOT UL), usługi reklamowe (GTL Service), usługi cargo (GTL Cargo, Cargo Air GTL) oraz usługi cateringowe (LCS).

Udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 33,1%, WĘGLOKOKS S.A. – 25,6%, Inni – 41,3%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 35 727 46 161 50 786 64 681 83 318 79 855
Wynik finansowy
netto
2 960 5 185 8 012 20 427 21 146 9 101
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 672 696 1 189 2 181
Aktywa razem 154 400 176 610 199 239 226 868 249 007 279 415
Kapitał własny 87 254 102 201 109 695 129 521 149 926 192 188

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej