GTL-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o.

GTL-LOT Airport Services

Ocena w systemie 5A: BBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 12

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.gtllot.com.pl

Rok powstania: 1994

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 42–625 Ożarowice, ul. Wolności 90Zobacz na mapie

Województwo: śląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: agenci obsługi naziemnej

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo GTL-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o. jest niezależnym agentem handlingowym działającym na Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach (MPL Katowice). GTL-LOT wykonuje obsługę wszystkich typów samolotów, od najmniejszych maszyn pasażerskich po największe maszyny transportowe. Firma świadczy usługi przewoźnikom lotniczym, firmom spedycyjnym i kurierskim. W przedsiębiorstwie został wprowadzony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000. GTL-LOT jest członkiem IATA Ground Handling Council.

Udziałowcy: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze GTL S.A. – 50,0%, Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. – 50,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 13 715 16 938 19 655 21 966 27 264 46 749
Wynik finansowy
netto
1 010 785 343 509 398 1 559
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 76 40 577 627
Aktywa razem 6 746 7 841 7 963 8 804 16 134 21 482
Kapitał własny 2 931 3 635 3 978 4 487 5 915 6 067

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej