Hamilton Sundstrand Poland Sp.z o.o.

Ocena w systemie 5A: NNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 98

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.hamiltonsundstrand.com

Rok powstania: 2009

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 35–078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo jest częścią międzynarodowego koncernu Hamilton Sundstrand, który z kolei jest częścią grupy United Technologies Corporation. Hamilton Sundstrand Poland formalnie działa w Polsce od 2009 roku, praktycznie od 2010 roku, kiedy rozpoczęto inwestycje polegające na budowie zakładu produkcyjnego oraz centrum badawczorozwojowego. Przedsiębiorstwo zlokalizowane na terenie WSK Rzeszów będzie się zajmowało produkcją komponentów do silników lotniczych. Docelowo firma ma zatrudniać 300 pracowników, a wartość inwestycji ma sięgnąć ponad 100 mln złotych.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną zdolności pozyskiwania finansowania z funduszy europejskich przeznaczonych na innowacje. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NNNNC.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej