HELISECO Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 38

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.heliseco.pl

Rok powstania: 1992

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 21–045 Świdnik, Al. Lotników Polskich 1Zobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo HELISECO Sp. z o.o. świadczy usługi transportu śmigłowcowego, w tym przewóz pasażerów i ładunków. Zakres oferty w obszarze cywilnych usług śmigłowcowych obejmuje ponadto następujące rodzaje lotów: ochrona przeciwpożarowa lasów, ochrona upraw rolnych i leśnych przed szkodnikami, kontrola linii energetycznych z powietrza, obsługa imprez sportowych i turystycznych, szkolenie personelu lotniczego, prace dźwigowo-montażowe, loty dla celów reklamy i fotogrametryczne.

Udziałowcy: HISPANICA DE AVIACION S.A. – 99,72%, Inni – 0,28%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 18 680 25 232 30 488 29 463 24 320 25 875
Wynik finansowy
netto
1 947 308 1 416 273 560 594
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 31 526 23 799 23 174 22 605 23 570 22 525
Kapitał własny 12 814 13 122 14 538 12 756 13 315 13 491

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej