Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNCNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 20

Pozycja na Liście 500’2009: 456

hispano-suiza-polska.com

Rok powstania: 2001

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 39–120 Sędziszów Małopolski, Partyzantów 29Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Hispano-Suiza Polska Sp. z o.o. jest częścią francuskiej firmy Hispano-Suiza, która wchodzi w skład Grupy SAFRAN zrzeszającej czołówkę firm światowych z branży aerokosmicznej. Spółka jest firmą produkcyjną wytwarzającą najwyższej jakości części do silników lotniczych. Posiada zakład produkcyjny zlokalizowany w Sędziszowie Małopolskim oraz Dział Technologiczny, w którym prowadzone są prace badawczo-rozwojowe. W ramach czterech wydziałów produkowane są najwyższej jakości koła zębate do silników lotniczych, elementy silników turbowentylatorowych, kadłuby ze stopów aluminium i magnezu, komponenty montowane w gondolach silników lotniczych największych samolotów świata. Klientami spółki są Hispano-Suiza, Turbomeca, Microturbo, Techspace Aero czy Aircelle.

Udziałowcy: HISPANO SUIZA – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 9 181 13 975 25 376 43 250 67 832 82 345
Wynik finansowy
netto
1 242 39 -1 682 24 -17 217 3 365
Koszty zakończonych prac rozwojowych 687 558 400 257
Wartości niematerialne i prawne 1 646 2 124 2 334 2 267
Aktywa razem 26 541 46 542 88 335 102 066 194 917 211 401
Kapitał własny 10 673 10 712 33 436 40 644 23 427 26 792

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną nakładów na działalność innowacyjną oraz wysoką oceną zdolności pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNCNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej