Iwamet Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 67

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.iwamet.com.pl

Rok powstania: 2003

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 37–450 Stalowa Wola, ul. Grabskiego 28Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo IWAMET początkowo funkcjonowało jako narzędziownia, a następnie poszerzyło swoją działalność i zaczęło świadczyć usługi w precyzyjnej obróbce mechanicznej części dla lotnictwa i innych branż. W 2007 r. IWAMET przejął od Federal Mogul Gorzyce S.A. wydział aluminiowych odlewów kształtowych, a następnie w 2008 r. została uruchomiona, w ramach nowego zakładu w Stalowej Woli, produkcja odlewów aluminiowych w technologii formowania w piasku w oparciu o masy chemoutwardzalne (metoda cold-box) i zainstalowano nowe maszyny, podwajając tym samym zdolności produkcyjne w niskim ciśnieniu. Firma IWAMET jest firmą rodzinną.

Udziałowcy: Kazimierz Iwasieczko – 50,0%, Stella Iwasieczko – 45,0%, John Iwasieczko – 5,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 8 316 21 664 36 157 17 394
Wynik finansowy
netto
2 126 761 4 415 178
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 6 74 24 1
Aktywa razem 10 005 19 106 22 787 19 400
Kapitał własny 4 023 4 485 8 675 8 884

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej