Kennametal Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 24

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.kennametal.com

Rok powstania: 1997

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 61–814 Poznań, ul. Ratajczaka 19Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Kennametal Polska jest częścią światowego lidera w produkcji narzędzi metodą obróbki skrawaniem. Spółka zajmuje się dystrybucją narzędzi skrawających pod markami Kennametal, Widia, Rubig, Cleveland, Werko i inne.

Udziałowcy: Kennametal Osterreich GmbH – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 18 715 11 146 12 287
Wynik finansowy
netto
2 422 580 548
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 1 359 431 65
Aktywa razem 11 687 12 735 10 805
Kapitał własny 6 258 7 351 7 899

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej