Kreisler Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 11

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.kreisler.pl

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 30–741 Kraków, ul. Nad Drwiną 10Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Kreisler Polska Sp. z o.o. wytwarza komponenty dla przemysłu lotniczego i energetycznego (m.in. elementy turbin gazowych generatorów energii elektrycznej). Firma oferuje usługi w zakresie toczenia, frezowania, gwintowania i elektroerozji. Przedsiębiorstwo posiada park maszynowy składający się z nowoczesnych, sterowanych numerycznie maszyn, na których pracuje zespół doświadczonych pracowników.

Udziałowcy: KREISLER MANUFACTURING CORPORATION –100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 3 839 7 715
Wynik finansowy
netto
-137 889
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 23 8
Aktywa razem 7 259 10 895
Kapitał własny 6 794 8 062

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej