LOT Services Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 32

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.lotservices.pl

Rok powstania: 1995

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 02–148 Warszawa, ul. 17 Stycznia 39Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: agenci obsługi naziemnej

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo LOT Services oferuje pełny zakres usług handlingowych. Rocznie firma obsługuje ponad 100 000 rejsów – 6 mln pasażerów przylatujących i odlatujących z Portu Lotniczego w Warszawie, w tym samym czasie przez Terminal Cargo przechodzi około 51 tys. ton towarów. Firma w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi koordynacji obsługi rejsów, załadunku/rozładunku bagaży i frachtu, obsługi samolotów na płycie postojowej, odladzania samolotów. W ramach obsługi pasażerskiej prowadzi kompleksową obsługę pasażerów, w tym obsługę bagażową grup czy obsługę pasażerów wymagających opieki (MAAS). Firma ponadto świadczy usługi obsługi frachtu, naziemnych lotów prywatnych, transportu pasażerów i załóg.

Udziałowcy: OT CARGO S.A. – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 19 573 18 200 19 455 18 234 17 604 74 579
Wynik finansowy
netto
1 559 226 385 227 191 580
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 5 693 5 715 5 428 5 901 7 218 34 784
Kapitał własny 3 342 3 568 3 953 4 181 4 371 4 952

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej