LOT UL Kraków Sp. z o.o. PL Kraków

Ocena w systemie 5A: CBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 26

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.lhc.krak.pl

Rok powstania: 2000

Adres: 32–083 Balice, ul. Medweckiego 1Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: agenci obsługi naziemnej

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo LOT UL Kraków Sp. z o.o. PL Kraków jest agentem handlingowym działającym na Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków-Balice. Firma świadczy ogólne usługi administracyjno-gospodarcze wykonywane w interesie użytkowników portu, obsługę pasażerów, transport naziemny, obsługę bagażu i ładunków, prowadzi obsługę płytową oraz obsługę statków powietrznych.

Udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 26 566 37 395 43 274 51 117 48 231 50 407
Wynik finansowy
netto
1 741 5 175 2 138 2 160 76 2 293
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 15 388 22 382 28 328 28 048 25 755 27 553
Kapitał własny 5 659 10 834 11 164 13 324 13 076 15 369

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej