Lotnicze Zakłady Produkcyjno Naprawcze Aero Kros Sp. z o.o.

Aviation Production and Repair Company „Aero-Kros” Pte. Ltd.

Ocena w systemie 5A: CNNNB

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 39

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.aero-kros.com

Rok powstania: 2007

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 38–400 Krosno, ul. Lotników 20Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: produkcja statków powietrznych, silników i komponentów lotniczych

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo specjalizuje się w usługach naprawczych szybowców i samolotów oraz produkcji ultralekkich maszyn ULM. Dotychczas firma wyprodukowała ponad 450 samolotów MP-02 Czajka. Firma przeprowadza również montaż i testy statków powietrznych, m.in. śmigłowców Exec 162F, A600 Talon. Przedsiębiorstwo posiada pracownię osprzętu lotniczego, w ramach której wykonuje obsługę techniczną, przeglądy okresowe i naprawy sprzętu lotniczego. Firma dodatkowo w ramach świadczonych usług przeprowadza rekonstrukcję sprzętu lotniczego. Przedsiębiorstwo produkuje również prefabrykaty metalowe, w tym panele dźwiękochłonne.

Udziałowcy: Grzegorz Wojtaszek – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 5 743 6 016
Wynik finansowy
netto
-943 2
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 45 31
Aktywa razem 5 722 7 683
Kapitał własny 2 767 3 699

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz bardzo wysoką oceną zdolności pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNB.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej