M&M AIR CARGO Service Polska S.A.

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 96

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.mumnet.com

Rok powstania: 1997

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 03–236 Warszawa, ul. Annopol 3Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: M&M jest znaną międzynarodową grupą oferującą najwyższej jakości, kompleksową obsługę spedycyjną w przewozach drogowych, kolejowych, lotniczych i morskich oraz pełne spektrum nowoczesnych usług logistycznych.

Udziałowcy: M&M International Holding AG – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 34 806 52 184 38 567 40 017 38 259 25 562
Wynik finansowy
netto
418 1 115 969 126 376 -597
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 9 583 8 822 6 863 5 076
Kapitał własny 2 540 1 866 2 241 1 268

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej