MAPAL Narzędzia Precyzyjne Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 42

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.mapal.pl

Rok powstania: 1990

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 61–495 Poznań, ul. Partyzancka 11Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: handel

Opis działalności przedsiębiorstwa: Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest projektowanie i produkcja wszelkiego rodzaju mebli ze stali kwasoodpornej, zarówno w pojedynczych egzemplarzach, jak i w seriach. Cały sprzęt produkowany jest z wysokogatunkowych stali kwasoodpornych, spełniających normy higieniczne. Firma podejmuje się realizacji specyficznych produktów dla tak różnych sektorów, jak przemysł kosmetyczny, farmaceutyczny, medyczny, chemiczny i lotniczy.

Udziałowcy: MAPAL Fabrik für Präzisionswerkzeuge Dr. Kress KG – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 18 118 20 478 20 949 19 323
Wynik finansowy
netto
2 873 1 975 1 128
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 11 753 11 185 12 033
Kapitał własny 10 742 9 844 9 281

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej