METALTON G.Olchawski Sp. j.

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 64

Pozycja na Liście 500’2009: brak

metalton.com.pl

Rok powstania: 2003

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 24–320 Poniatowa, ul. Przemysłowa 31Zobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo METALTON G. Olchawski Sp.j. powstało w 2000 r. na terenie byłych zakładów elektromaszynowych EDA S.A. Firma specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie narzędzi i komponentów metalowych. Wykonuje również części zamienne do wykonanych wyrobów. Firma posiada nowoczesny i elastyczny park maszynowy oraz pracownię projektową opartą na uznanych systemach CAD/CAM.

Udziałowcy: Grzegorz Olchawski – 50,0%, Dorota Furtak – 50,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 11 708 14 661 13 587 7 337 3 932
Wynik finansowy
netto
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem
Kapitał własny

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej

Wróć do tabeli rankingowej