Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o.

John Paul II International Airport Kraków-Balice Ltd.

Ocena w systemie 5A: CCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 30

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.lotnisko-balice.pl

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 32–083 Balice, ul. Medweckiego 1Zobacz na mapie

Województwo: małopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedmiotem działalności spółki jest rozbudowa, modernizacja i eksploatacja Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków oraz podejmowanie działań związanych z obsługą lotniczego ruchu pasażerskiego i towarowego. Firma świadczy usługi lotniskowe i pozalotniskowe, obejmujące wynajem pomieszczeń, dzierżawę terenu, wynajem powierzchni reklamowych. Międzynarodowy Port Lotniczy jest obiektem współużytkowanym przez lotnictwo wojskowe i cywilne.

Udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 85,04%, Inni – 14,95%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 36 770 64 380 105 408 126 500 130 499 117 529
Wynik finansowy
netto
9 562 25 380 56 968 57 054 53 428 35 395
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 69 1 028 976 2 074
Aktywa razem 150 890 208 839 288 169 350 315 403 945 446 712
Kapitał własny 119 768 144 948 211 678 268 432 321 547 356 634

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna

Wróć do tabeli rankingowej