Nafta-Gaz-Serwis S.A.

Ocena w systemie 5A: BCNCN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 13

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.ngs.com.pl

Rok powstania: 2001

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 38–500 Sanok, ul. Rymanowska 45Zobacz na mapie

Województwo: podkarpackie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: poddostawcy i podwykonawcy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Nafta-Gaz-Serwis S.A. to firma oferująca kompleksowe usługi na rynku naftowo gazowym. Począwszy od prac projektowych, poprzez wytwarzanie, montaż i instalację po odbiory i uruchomienia. Firma posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania prac związanych z zagospodarowaniem odwiertów do eksploatacji gazu i ropy naftowej, budowy tłoczni gazu, rurociągów, instalacji osuszania gazu, stacji tankowania CNG i infrastruktury towarzyszącej. Przedsiębiorstwo wytwarza również urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe oraz głowice eksploatacyjne, więźby klinowe oraz zasuwy wysokociśnieniowe. Nafta-Gaz-Serwis rozpoczęła współpracę kooperacyjną dotyczącą wytwarzania części dla przemysłu lotniczego. W oparciu o obrabiarki klasyczne i CNC oferuje wytwarzanie elementów ze stali stopowej i nierdzewnej oraz narzędzi i przyrządów.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 20 287 32 000 39 451 59 881
Wynik finansowy
netto
703 2 936 6 301 6 298
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 154 108 32
Aktywa razem 13 044 19 552 25 734 47 948
Kapitał własny 6 495 9 391 14 412 19 264

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoką oceną zdolności przedsiębiorstwa do patentowania swoich rozwiązań. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNCN.

Status przedsiębiorstwa: członek Doliny Lotniczej, firma patentująca

Wróć do tabeli rankingowej