PANALPINA Polska Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 17

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.panalpina.com

Rok powstania: 2005

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 53–508 Wrocław, ul. Prosta 36Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Panalpina Polska Sp. z o.o. oferuje produkty i rozwiązania z zakresu transportu morskiego oraz transportu lotniczego. Fracht morski obejmuje ogólnoświatowy serwis drobnicowy (LCL) oraz całokontenerowy (FCL). Natomiast transport lotniczy (eksport/import) zorganizowany jest w znacznej mierze w oparciu o sieć połączeń przez największe europejskie porty: Frankfurt i Luxemburg. Przedsiębiorstwo jest wiodącym w Polsce dostawcą usług logistycznych, pomagając swoim klientom w zakresie planowania, consultingu oraz wdrażania rozwiązań we frachcie lotniczym i morskim.

Udziałowcy: PANALPINA WELTTRANSPORT (Holding) AG (Szwajcaria) – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 41 645 73 431 99 715 116 697
Wynik finansowy
netto
2 174 3 232 3 024 4 250
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 1 652 1 333 522
Aktywa razem 10 594 17 471 19 211 27 879
Kapitał własny 2 224 5 457 4 984 9 233

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej