Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

LOT Polish Airlines

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 57

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.lot.com

Rok powstania: 1929

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 00–906 Warszawa, ul. 17 Stycznia 39Zobacz na mapie

Województwo: mazowieckie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: transport lotniczy

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedmiotem działalności Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. jest świadczenie usług transportu lotniczego osób, bagaży, poczty i towarów w komunikacji krajowej i międzynarodowej (w formule rozkładowej i czarterowej). Od 2003 roku LOT jest członkiem największego globalnego sojuszu Star Alliance. LOT jest linią lotniczą działającą w oparciu o tradycyjny model biznesowy typu hub-and-spoke, tj. rodzaj klastra koncentrycznego zakładającego, iż wokół dużego podmiotu zakotwiczona jest sieć dostawców (towarów i usług). Spółka jest skoncentrowana na działalności rozkładowej do Portów Lotniczych w Europie, Ameryce Północnej oraz na Bliskim Wschodzie. LOT ma największy udział w rynku przewozów pasażerskich w Polsce.

Udziałowcy: Ministerstwo Skarbu Państwa – 67,97%, Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. – 25,10%, Inni – 6,93%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 2 914 159 2 771 774 2 762 427 2 983 046 2 856 326 2 724 061
Wynik finansowy
netto
17 121 88 611 523 421 29 708 -732 723 -168 057
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 22 861 21 497 18 784
Aktywa razem 2 748 408 3 195 147 3 310 560 3 251 600 2 771 348 2 532 538
Kapitał własny 1 341 915 1 575 266 1 896 335 1 927 370 934 814 665 385

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Wróć do tabeli rankingowej