Port Lotniczy BYDGOSZCZ S.A.

Bydgoszcz Airport

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 53

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.plb.pl

Rok powstania: 1920

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 85–109 Bydgoszcz, ul. Grodzka 12Zobacz na mapie

Województwo: kujawsko-pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółka Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. zarządza lotniskiem zlokalizowanym w Bydgoszczy i jego infrastrukturą. Spółka wynajmuje powierzchnie handlowe na lotnisku, sale konferencyjne, powierzchnie reklamowe, ogłasza przetargi na inwestycje, obsługuje przewoźników, touroperatorów oraz agentów obsługi naziemnej działających na terenie portu. Port obsługuje rocznie ponad 270 tys. pasażerów. Na bydgoskim lotnisku działają dwaj duzi przewoźnicy Ryanair i PLL LOT S.A.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 4 157 6 514 8 907 6 952 7 043
Wynik finansowy
netto
-3 511 -9 459 -5 846 -13 070 -19 542
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 8 465 77 298 42 212
Aktywa razem 51 518 54 921 62 289 116 116 85 886
Kapitał własny 37 015 33 556 47 588 101 557 77 426

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Wróć do tabeli rankingowej