Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy Sp. z o.o.

Gdansk Lech Walesa Airport

Ocena w systemie 5A: BCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 25

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.airport.gdansk.pl

Rok powstania: 1974

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 80–298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200Zobacz na mapie

Województwo: pomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółka Port Lotniczy Gdańsk im. L. Wałęsy Sp. z o.o. zarządza terminalem lotniczym zlokalizowanym w Gdańsku–Rębiechowie i jego infrastrukturą. Spółka wynajmuje powierzchnie użytkowe, reklamowe, zarządza terminalem pasażerskim i pasem startowym. Obsługuje przewoźników i agentów działających na terenie lotniska. Lotnisko obsługuje rocznie ponad 2 miliony pasażerów.

Udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 37,61%, Skarb Państwa – 31,45%, Lokalna Rada Komunalna – 30,23%, Inni – 0,71%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 21 642 25 163 39 403 50 829 59 073 61 951
Wynik finansowy
netto
2 058 2 824 6 545 11 651 13 720 10 459
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 13 1 941 2 042 1 973
Aktywa razem 89 788 96 049 108 034 129 605 148 350 157 601
Kapitał własny 78 035 80 858 87 403 101 022 114 742 125 201

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej, wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BCNNC.

Wróć do tabeli rankingowej