Port Lotniczy Kielce S.A.

Kielce Airport

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 76

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.plksa.eu

Rok powstania: 2088

Adres: 25–405 Kielce, ul. Szermentowskiego 5Zobacz na mapie

Województwo: świętokrzyskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółka Port Lotniczy Kielce S.A powstała w trakcie prowadzonych przez Miasto Kielce prac przygotowawczych, zmierzających do wybudowania Regionalnego Portu Lotniczego. Celem funkcjonowania Spółki jest przygotowanie, przeprowadzenie realizacji i uruchomienie Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w Obicach, Gmina Morawica.

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 76 92
Wynik finansowy
netto
-328 -440
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 1 693 1 254
Kapitał własny 1 672 1 232

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej