Port Lotniczy Łódź im. W. Reymonta Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 35

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.airport.lodz.pl

Rok powstania: 1993

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 94–328 Łódź, ul. Gen. S. Maczka 35Zobacz na mapie

Województwo: łódzkie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółka zarządza międzynarodowym Portem Lotniczym Łódź im. Władysława Reymonta, zlokalizowanym 6 km od centrum Łodzi. Lotnisko posiada trzy terminale. Terminal I, zmodernizowany w 1997, jest terminalem krajowym, obsługującym obecnie lotnictwo ogólne (ang.: general aviation) i loty VIP-ów. Ulokowane tu są m.in. wypożyczalnia samochodów, lotnicze firmy usługowe, pomieszczenia wypoczynkowe dla pilotów, Lotniskowe Biuro Meteorologiczne, Straż Graniczna i Policja). Terminal II, wybudowany w 2005, jest terminalem międzynarodowym, przeznaczonym do obsługi tanich linii lotniczych i czarterów. Trzeci terminal – Terminal Cargo otwarty 2009 roku – przeznaczony jest do obsługi połączeń samolotów towarowych.

Udziałowcy: Lokalna Rada Komunalna – 94,4%, Inni – 5,6%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 1 122 1 316 5 060 8 077 8 102 10 642
Wynik finansowy
netto
-4 827 -7 359 -9 958 -10 031 -15 942 -21 070
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 13 3
Aktywa razem 19 904 50 127 115 064 159 102 196 540 207 960
Kapitał własny 15 016 24 167 65 915 122 129 142 971 132 276

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BNNNC.

Wróć do tabeli rankingowej