Port Lotniczy Lublin S.A.

Lublin Airport

Ocena w systemie 5A: CNNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 79

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.portlotniczy.lublin.pl

Rok powstania: 2000

Adres: 20–340 Lublin, ul. Garbarska 21AZobacz na mapie

Województwo: lubelskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Port Lotniczy Lublin S.A. jest właścicielem i zarządcą infrastruktury Portu Lotniczego Lublin powstającego na terenach trawiastego lotniska w Świdniku. Komunikacyjny port lotniczy obecnie jeszcze nie funkcjonuje i jest w trakcie budowy. Całość inwestycji, finansowanej z środków Unii Europejskiej, ma wynieść 504 mln zł brutto. Prace budowlane zostały rozpoczęte jesienią 2010 r., z planami ukończenia w 2012 roku. Port lotniczy powstaje obok przyfabrycznego trawiastego Lotniska Świdnik (kod lotniska: EPSW), obsługującego wytwórnię śmigłowców PZL Świdnik.

Udziałowcy: Miasto Lublin – 64,5%, Województwo Lubelskie – 30,1%, Inni – 5,4%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 949 684 750
Wynik finansowy
netto
-21 -100 -485 -1 842
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 715 1 322 8 237 55 670 115 185
Kapitał własny 712 1 312 3 057 38 325 98 036

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNN.

Wróć do tabeli rankingowej