Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CCNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 37

Pozycja na Liście 500’2009: brak

airport-poznan.com.pl

Rok powstania: 1997

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 60–189 Poznań, ul. Bukowska 285Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. jest spółką zarządzającą infrastrukturą lotniska Poznań Ławica oraz świadczy usługi związane z obsługą transportu lotniczego odbywającego się na lotnisku.

Udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 45,5%, Miasto Poznań – 32,0%, Woj. Wielkopolskie – 22,5%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 19 142 19 163 28 750 35 292 44 186 48 574
Wynik finansowy
netto
329 -790 2 786 4 288 2 702 60
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 69 77 279 296
Aktywa razem 207 809 204 292 207 393 228 985 285 231 269 905
Kapitał własny 165 835 166 809 174 563 187 928 221 930 224 490

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNC.

Wróć do tabeli rankingowej