Port Lotniczy Radom S.A.

Ocena w systemie 5A: CCNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 33

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.lotnisko-radom.eu

Rok powstania: 1989

Przedsiębiorstwo: małe

Adres: 26–200 Radom, ul. Żeromskiego 53Zobacz na mapie

Województwo: świętokrzyskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Podstawowym zadaniem spółki Port Lotniczy Radom S.A. jest dostosowanie istniejącego lotniska wojskowego Radom-Sadków do obsługi planowanego ruchu samolotów, pasażerów i przewozów towarowych Cargo. Kolejnym celem jest utrzymanie obiektów, urządzeń i systemów stanowiących infrastrukturę lotniska w pełnej sprawności w celu zapewnienia bezpiecznej i sprawnej obsługi pasażerów oraz bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych. Misją spółki Port Lotniczy Radom S.A. jest aktywizacja regionu radomskiego poprzez uruchomienie i rozwój tanich połączeń lotniczych z lotniska Radom-Sadków.

Udziałowcy: Gmina Miasta Radomia – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 89 280 1 003 1 901
Wynik finansowy
netto
1 4 393 562
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 38 12 033 22 586 23 037
Kapitał własny 7 12 011 22 351 22 913

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CCNNN.

Wróć do tabeli rankingowej