Port Lotniczy Szczecin-Goleniów im. NSZZ Solidarność Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: CNNNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 82

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.airport.com.pl

Rok powstania: 1999

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 72–100 Goleniów, ul. Glewice 1aZobacz na mapie

Województwo: zachodniopomorskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo zarządza infrastrukturą międzynarodowego Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów. Port Lotniczy Szczecin-Goleniów posiada stałe połączenia lotnicze z Warszawą (obsługiwane przez PLL LOT), Londynem (Ryanair), Dublinem (Ryanair, Centralwings), Edynburgiem (Centralwings), Oslo (Norwegian). W ofercie są także loty czarterowe i sezonowe. Lotnisko rocznie obsługuje 300 tys. pasażerów. Terminal jest przystosowany do wymogów UE.

Udziałowcy: Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 56,67%, Inni – 43,33%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 4 333 4 579 5 968 7 314 9 277 9 013
Wynik finansowy
netto
-5 067 -7 731 -8 180 -7 848 -7 567 -8 198
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne
Aktywa razem 93 057 95 610 107 795 109 837 110 035 107 627
Kapitał własny 57 077 61 095 61 415 55 146 56 379 52 981

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to CNNNC.

Wróć do tabeli rankingowej