Port Lotniczy Wrocław S.A.

Wroclaw Airport

Ocena w systemie 5A: NCCNC

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 31

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.airport.wroclaw.pl

Rok powstania: 1950

Przedsiębiorstwo: duże

Adres: 54–530 Wrocław, ul. Skarżyńskiego 36Zobacz na mapie

Województwo: dolnośląskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: porty lotnicze

Opis działalności przedsiębiorstwa: Spółka kieruje międzynarodowym Portem Lotniczym Wrocław, zlokalizowanym 10 km na południowy zachód od centrum miasta. Firma zarządza całą infrastrukturą lotniska, prowadzi wynajem powierzchni użytkowej, powierzchni reklamowej, obsługuje przewoźników i agentów handlingowych (obsługę handlingową na lotnisku prowadzi obecnie firma WRO-Lot). Na lotnisku działają tacy przewoźnicy, jak: PLL LOT, Lufthansa, SAS Scandinavian Airlines, Ryanair Wizz Air, Jet Air, Eurolot. Przewiduje się przekazanie do użytku nowego terminala lotniczego. Nowy budynek będzie posiadał jedną z największych kubatur w Polsce – 330 429,81m3 na 4 piętrach.

Udziałowcy: Gmina Miasta Wrocławia – 47,89%, Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – 20,23%, Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego – 31,88%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 28 071 31 589 54 902 81 100 104 732 78 026
Wynik finansowy
netto
2 706 407 4 440 8 422 8 939 5 683
Koszty zakończonych prac rozwojowych 748 518 288 58
Wartości niematerialne i prawne 753 738 453 172
Aktywa razem 86 203 88 856 114 224 162 069 211 389 243 396
Kapitał własny 75 566 76 723 99 163 142 762 187 301 212 984

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się wysoką oceną poziomu innowacyjności procesowej, wysoką oceną nakładów na działalność innowacyjną oraz wysoko oceniane są zdolności przedsiębiorstwa do pozyskiwania finansowania innowacyjnych projektów. Ocena 5A przedsiębiorstwa to NCCNC.

Status przedsiębiorstwa: firma innowacyjna, inwestor w badania i rozwój

Wróć do tabeli rankingowej