POZ Airport Services Sp. z o.o.

Ocena w systemie 5A: BBNNN

Pozycja na Liście sektora lotniczego: 15

Pozycja na Liście 500’2009: brak

www.pozas.pl

Rok powstania: 1996

Przedsiębiorstwo: średnie

Adres: 60–189 Poznań, ul. Bukowska 285Zobacz na mapie

Województwo: wielkopolskie

Rodzaj działalności przedsiębiorstwa: agenci obsługi naziemnej

Opis działalności przedsiębiorstwa: Przedmiotem działalności spółki POZ Airport Services jest obsługa naziemna w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica w zakresie obsługi pasażerów, obsługi bagażu, obsługi płytowej statków powietrznych, obsługi kabinowej statków powietrznych, transportu naziemnego załóg, pasażerów, bagaży i ładunków po płycie lotniska. Ponadto firma świadczy usługi General Aviation Handling Assistance w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica. Spółka rezerwuje hotele, limuzyny, pośredniczy w organizowaniu cateringu i transportu. Od 1996 roku spółka działała pod nazwą POZ-LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o., od 2005 roku spółka działa pod firmą POZ Airport Services Sp. z o.o. Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 1 084 000 zł.

Udziałowcy: Państwowe Porty Lotnicze – 100,0%

Dane finansowe przedsiębiorstwa (tys. zł)
  2004 2005 2006 2007 2008 2009
Przychody ze sprzedaży netto 13 582 17 442 21 698
Wynik finansowy
netto
543 775 3 001
Koszty zakończonych prac rozwojowych
Wartości niematerialne i prawne 56 23 22 21
Aktywa razem 9 908 12 315 14 319
Kapitał własny 5 662 6 438 9 439

Opis działalności innowacyjnej: Według metodologii 5A przedsiębiorstwo charakteryzuje się bardzo wysoką oceną poziomu innowacyjności rynkowej i procesowej. Ocena 5A przedsiębiorstwa to BBNNN.

Wróć do tabeli rankingowej